Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Beloof niks wat je niet waar kunt maken

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | Beloof niks wat je niet waar kunt maken

Gepubliceerd op : 03 juni 2024

Als Werkplaats zijn we betrokken bij een project in Dordrecht rondom armoede en inclusie. Samen met verschillende betrokken organisaties, die Dordtenaren ondersteunen bij geldzaken, gaan we  onderzoeken wat inwoners nodig hebben om (tijdig) grip te krijgen of behouden op de eigen financiële situatie. Daarnaast willen we ontdekken hoe een wederkerige samenwerking tussen alle spelers in het armoedenetwerk op wijkniveau hieraan een bijdrage kan leveren.

Inhakend op wat er al in Dordrecht gebeurt, sloot de Werkplaats zich aan bij initiatiefnemers Mirjam Karsten van Alliantie Dordrecht en Marleen Kleijn van de Papierwinkel Sterrenburg die een 'Grip op de sociale kaartbijeenkomst' organiseerden. Een mooie manier om namen en gezichten te leren kennen van de mensen die reeds betrokken zijn bij financiële ondersteuning.

De 'Grip op de sociale kaart' bijeenkomst in de wijk Sterrenburg maakte duidelijk dat veel organisaties Dordtenaren ondersteunen bij geldzaken. Op 14 mei verzamelden zich vrijwilligers en beroepskrachten van 16 organisaties in de Ontmoetingskerk om te ontdekken wie er allemaal op hetzelfde (financiële) vlak inwoners ondersteunen en wat ieders rol precies inhoudt.

Enkele vrijwilligers en beroepskrachten waren net begonnen en nog vrij onbekend met de sociale kaart. Maar tussen de 47 aanwezigen waren er ook veel ervaren vrijwilligers en beroepskrachten. Zij hadden dan ook voldoende tips voor de startende beroepskrachten en vrijwilligers. Daarnaast waren zij op zoek naar korte(re) lijnen en concrete informatie of ondersteuning die (vrijwillige) organisaties bieden. Het leren kennen van de namen en gezichten die bij organisaties horen, zorgde voor een ontspannen sfeer en gevoel van vertrouwen. Op een gelijkwaardige manier kennismaken en elkaar echt zien en spreken maakt (wederkerige) samenwerking in de toekomst mogelijk. Even een vraag stellen, even sparren en warm overdragen gaat nu eenmaal veel makkelijker en is fijner om te doen aan, met en naar iemand die je kent.

Zo zien we in de regio Zuid-Holland Zuid op meerdere plekken dat vrijwilligers en beroepskrachten naast elkaar in de wijk werken, ‘van horen zeggen’ weten dat zij bestaan, maar niet echt de ander kennen. Dat maakt dat vrijwilligers met enige regelmaat negatieve signalen ontvangen over het contact van inwoners met gemeente of organisaties, zoals het sociaal wijkteam of de sociale dienst. Maar ook formele organisaties hebben soms een vrij negatief beeld van andere betaalde beroepskrachten en hun organisaties. Over en weer ervaren zowel vrijwilligers als beroepskrachten dat er niet altijd vertrouwen is in wat de ander doet en dat verhindert goed samenwerken.
Als we voor de inwoner met geldzorgen of diegenen die ondersteund willen worden bij hun financiële situatie meer resultaten willen bereiken, dan vraagt het dat we van die bewoner weten wat zijn of haar behoefte is. Daar kunnen vrijwilligers en beroepskrachten (nog) beter samen in optrekken. En door samen te werken, kunnen we mogelijk meer dan nu gedaan wordt.

Tot slot benadrukte een ervaren vrijwilliger aan het begin van de bijeenkomst al:

‘Beloof niks wat je niet kunt waarmaken’, anders verlies je het vertrouwen van de inwoners.'

Een waardevolle les voor ons allemaal!

Wil je meer weten over deze bijeenkomst of het project in Dordrecht? Neem gerust contact op met Elizabeth van Twistvan de Werkplaats (e.m.van.twist@hr.nl) of Mirjam Karsten (info@alliantiedordrecht.nl). Wil je meer lezen over het samenspel tussen informeel-formeel, lees hier meer over in de casuïstiekbundel Yin en yang in het sociaal domein.


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.