Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

BLOG: Verbinding zoeken begint bij jezelf

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | BLOG: Verbinding zoeken begint bij jezelf

Gepubliceerd op : 23 januari 2024

‘En, wat vinden jullie er zelf van?’ vraag ik belangstellend.
‘Wij zijn er heel blij mee!’ antwoorden ze breed glimlachend in koor.
Ik feliciteer het stel hartelijk met de net verkondigde zwangerschap.  

Even later, na een gesprek met de jongerenwerker, komt de aanstaande moeder naar me toe om me te bedanken. Als ik haar verbaasd vraag waarom, legt ze uit dat nog niemand haar gefeliciteerd heeft met de komst van hun eerste kind. De meesten die het nieuws horen, reageren geschrokken op deze onverwachte tienerzwangerschap. Ze moet nog 18 worden, maar ik vertrouw er op dat ze de nieuwe situatie aankan en zeg dat ze het nu al fantastisch doet. Hun blijdschap zorgt voor ontspanning en dat is goed voor hun baby in haar buik.

Het voorstellingsvermogen en de daarbij behorende bejegening van professionals spelen vaak een cruciale rol in een wederzijds ervaren gevoel van verbinding met anderen. Een open, nieuwsgierige houding met oprechte interesse, gelijkwaardigheid, een luisterend oor bieden en toegewijd present zijn, dragen bij aan vertrouwen in de (werk)relatie. Deze en andere tips van ervaringsdeskundigen nemen we mee bij het aan de slag gaan met ondersteunen van jonge alleenstaande ouders naar financiële gezondheid. We hopen met onze zoektocht een bijdrage te kunnen leveren in het herstellen van het vertrouwen van jonge alleenstaande ouders in (in)formele organisaties en de gemeente.

Het gebrek aan en teruglopend vertrouwen in de overheid draagt bij aan het uit beeld raken van groepen die juist baat hebben bij al bestaande regelingen en voorzieningen. Hoe krijgen we de verbinding terug zodat vertrouwen hersteld kan worden? Het rapport Polarisatie onder jongeren van het NJI (2023) is één van de onderzoeken die concludeert dat jongeren de overheid wantrouwen, daarin uitgesproken zijn en zich niet gehoord voelen. Zij, en ook jonge alleenstaande ouders, maken mede hierdoor weinig gebruik van bestaande voorzieningen en maatregelen die hen kunnen ondersteunen. Ook draagt dit bij aan een groter risico om in armoede te raken en met hun kinderen buitengesloten te worden. Dit leidt zowel tot grotere kansenongelijkheid als (meer) gezondheidsklachten. Mensen met geldzorgen ervaren veelal een slechtere gezondheid en meer lichamelijke mentale gezondheidsklachten dan mensen zonder geldzorgen, zoals blijkt uit de Pharos Armoedekaart. Juist in zulke situaties is verbinding dus belangrijk.

We kunnen iets doen aan het terugwinnen van elkaars vertrouwen, aan het ondersteunen van jonge alleenstaande ouders en het verbinden van kennis en mensen. Dat bracht deze herinnering aan verbinding met jonge alleenstaande ouders naar boven.

Op het Kenniscafé Jonge alleenstaande ouders helpen naar financiële gezondheid van 4 maart 2024 zoeken we vanuit de Werkplaats naar oplossingen. Samen met professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen delen we informatie over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het bereiken van financiële gezondheid van jonge alleenstaande ouders.

In de regio Zuid Holland-Zuid willen we samen met jonge alleenstaande ouders werken aan een nog mooier toekomstbeeld. Samen staan we sterk, en jij kunt daar deel van uitmaken!

Ben of ken je iemand die met ons mee wil doen? Of wil je meer informatie over het Kenniscafé of dit onderwerp? Neem dan contact op met Elizabeth van Twist – e.m.van.twist@hr.nl

Aanmelden Kenniscafé op 4 maart


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.