Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Geslaagd eerste online kenniscafé

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | Geslaagd eerste online kenniscafé

Gepubliceerd op : 10 december 2020

Donderdag 10 december vond het eerste online kenniscafé plaats van de Werkplaats! Ruim zestig deelnemers vanuit beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek bogen zich in een vol programma over de verbinding tussen het sociaal en gezondheidsdomein en het concept Positieve Gezondheid. In het kenniscafé zijn de kansen en beperkingen van dit concept verkend, ervaren en uitgebreid besproken.

Na een kort welkom vanuit het werkteam dat dit kenniscafé organiseerde, volgde twee inleidingen van lectoren Guido Walraven (Hogeschool Inholland) en AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam). In het verhaal van Guido werd ingezoomd op de raakvlakken tussen verschillen domeinen en de onderliggende opgave (complexe ongelijkheid) om samen te werken. AnneLoes zette het concept Positieve gezondheid in (historisch) perspectief en ging uitgebreid in op het conceptuele kader achter Positieve gezondheid. De tekortkomingen, zoals de missende validatie, de positieve framing en de beperkingen van de zes domeinen, lichtte ze toe als ook de kansen die het biedt voor de praktijk: een werkbaar middel om een gemeenschappelijke taal en een meer integrale aanpak te vinden.

In verschillende deelsessies schoven de werkteamleden vervolgens met de deelnemers aan een online gesprekstafel. Aan de hand van een op waarheid gebaseerde casus uit de praktijk werden rollen, perspectieven en samenwerking verkent. Het spinnenweb van Positieve gezondheid kwam voorbij en alle deelnemers ervaarden het werken hiermee. Vervolgens werd meer conceptueel gekeken naar Positieve gezondheid. Wat levert ons dit op? Welke kansen voor handelen en samenwerking brengt dit concept ons? En staat de cliënt wel voldoende centraal?

Ten slotte volgende een plenaire terugkoppeling waarin vanuit de verschillende deelsessies de belangrijkste actiepunten, aanbevelingen en aandachtspunten werden gedeeld. Gewezen werd op het belang van dezelfde taal spreken en meer elkaar ontmoeting om samen op te trekken en samen te leren van casuïstiek. Wat betreft rollen en taak werd het belang van een casusregisseur of een verbindingsfunctionaris genoemd. In de interactie met de cliënt moeten we voldoende stil staan bij de vraag achter de vraag en een meetinstrument als het spinnenweb blijven zien als middel. Hoe komt het dat je je nu zo voelt, wat vindt u er zelf van en wanneer bent u tevreden? Vragen die er voor zorgen dat we kunnen blijven doen wat nodig is. Vanuit een gemeenschappelijke taal en met integrale blik.

Het werkteam gaat verder met de opgehaalde kennis en is van plan om voorjaar 2021 een vervolg te geven aan dit kenniscafé!

De presentatie van AnneLoes van Staa is hier te vinden. Het artikel 'Positieve gezondheid kritisch beschouwd' hier.


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.