Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kenniscafé Kindveiligheid

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | Kenniscafé Kindveiligheid

Gepubliceerd op : 27 maart 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en Samen Een Feijenoord organiseerden op 20 maart samen de bijeenkomst Kindveiligheid. In Huis van de Wijk Irene verzamelden zich ruim 45 studenten en docenten van het HBO Social Work, MBO Albeda, sociale professionals van o.a  SJD, CVD wijkteams, en ambtenaren vanuit verschillende gemeenten om over Kindveiligheid en privacy te praten.  

Josien Hofs, bestuurslid van de Beroepsverenging voor Professionals in Sociaal Werk, trapte af met een uitleg van de relevante wet- en regelgeving die beschrijft hoe professionals om moeten gaan met het delen van informatie over hun cliënten. Ook ging ze in op de waarde van beroepscode voor zowel de professionals als de cliënten. In principe mag een professional geen informatie delen zonder toestemming van de cliënt om het voor dat doeleinde te gebruiken. Bij zorgen heeft de professional echter wel het recht om deze te melden, na het volgen van de stappen van de meldcode, soms ook zonder toestemming of medeweten van de cliënt. Josien Hofs drukte het publiek op het hart dat het van belang is dat professionals hun keuzes goed kunnen uitleggen en deze bijhouden in dossiers. Zo zouden professionals zelf moeten kunnen uitleggen welke signaleringslijsten zij gebruiken. Zij kunnen zichzelf hierover informeren op de site van het NJi. Ook moeten professionals in dossiers zorgvuldig zijn als het gaat om het vastleggen van gebruikte informatie, de bronnen daarvan en overwegingen die leiden tot een besluit.

Andrea Kolijn, incidentencoördinator Jeugd bij Gemeente Rotterdam, vertelde vervolgens hoe de gemeente Rotterdam leert van voorvallen waar ernstige vormen van kindermishandeling (te) laat worden gezien (zogenoemde incidenten en calamiteiten). Nadat het publiek even was wakker geschud met enkele statistieken, ging ze op indringende wijze van start met het doornemen van een casus waarin vele hulpverleners in de loop van 3 jaar langs elkaar heen hebben gewerkt en zo niet hebben kunnen voorkomen dat een peuter ernstig mishandeld en verwaarloosd werd aangetroffen door de politie. Andrea Kolijn vertelde hierna hoe de betrokken organisaties samen hebben teruggekeken en voornemens hebben geformuleerd om te voorkomen dat in de toekomst professionals teveel vertrouwen op andermans verantwoordelijkheid en zo te weinig informatie met elkaar wordt gedeeld.

Vervolgens is er aan 2 thematafels samen doorgepraat over het delen van informatie in het kader van kindveiligheid. Enerzijds was er aandacht voor de obstakels die professionals hierin ervaren en anderzijds zijn er veel goede ideeën uitgewisseld.  

 Concluderende tips:

  • Wees niet bang voor wet- en regelgeving rondom het delen van informatie. Gebruik de ruimte die er wel ligt om informatie te delen wanneer je zorgen hebt. Informeer jezelf en maak gebruik van handige apps en andere informatie van de rijksoverheid over het delen van informatie en de meldcode: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/07/16/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling en  https://privacy.jeugdconnect.nl/
  • Werk zo veel mogelijk samen met en naast cliënt, zo wordt het vaak makkelijker om informatie te delen. Bel bijvoorbeeld samen op speaker naar een andere organisatie. Zorg dat het vertrouwen dat je cliënt in jou heeft, jou niet belemmert om informatie te delen, maar juist helpt.
  • Laat anderen met je meedenken en ken de andere professionals in de keten. Neem tijd om te netwerken, maak jezelf kenbaar en voorkom dat met personeelswijzingen informatie verloren gaat.
  • Accepteer het niet als je je zorgen blijft maken over de veiligheid van een kind. Vertrouw er niet zomaar op dat het wel goed komt. Wees proactief en blijf anderen bevragen op hun beweegredenen. Wees alert op situaties dat kinderen niet de zorg krijgen waar ze wel recht op hebben (bijvoorbeeld bij het ontbreken van een ID kaart).
  • Wijs niet naar elkaar, maar kijk naar jouw eigen handelen.
  • Wees ervan bewust dat Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming geen hulp verlenen, dus laat cliënten niet los tijdens de onderzoeksfase.
  • Neem het onderwerp gegevensuitwisseling al mee in de opleiding van toekomstig sociaal werkers zodat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en handelingsruimte in zorgelijke situaties.
  • Zorg dat het onderwerp periodiek wordt besproken in je organisatie en in de keten zodat het bewustzijn aanwezig blijft en je elkaar weet te vinden.

Laatste nieuws over meldcode en meldplicht:

    


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.