Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kenniscafé Van verbinding via samenwerking naar samenspel

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | Kenniscafé Van verbinding via samenwerking naar samenspel

Gepubliceerd op : 30 oktober 2018

Donderdag 18 oktober organiseerde het Werkteam Informeel-formeel (IF) het eerste kenniscafé van studiejaar 2018 - 2019. Dit werkteam stelt zich tot doel vraagstukken van bewoners te bespreken en – indien mogelijk – op te lossen. Meer over hun werkwijze lees je hier. Op de locatie van Hogeschool Inholland aan de Posthumalaan in Rotterdam kwamen ruim twintig bewoners, beleidsmakers, sociaal ondernemers, (docent)onderzoekers en studenten bij elkaar. Zij gingen actief aan de slag met twee ingewikkelde vraagstukken die om een snelle oplossing vroegen.

Wmo in de praktijk
Voordat het zover was praatte Guido Walraven van InHolland de aanwezigen bij over de praktijk van vandaag sinds de decentralisatie in 2015. Walraven is lector Dynamiek van de Stad en onderzoekt vooral hoe men vraagstukken in grote steden aanpakt. Daarbij wordt vooral gekeken naar de sociale kant van het gemeentelijke beleid.

Die praktijk leert dat de logica van de beleidsmakers vaak verschilt met die van de huishoudens. De kloof tussen de burger en de bestuurders is er vaak nog steeds en cliëntondersteuners blijven uit beeld omdat bewoners ze niet weten te vinden. En andersom. Informele en formele (zorg)ondersteuning sluiten niet altijd even goed op elkaar aan. De rol van professionals, vrijwilligers en burgers staat centraal tijdens de kenniscafés.

Vraag achter de vraag
David ter Avest, vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid verbonden aan het werkteam, legde uit wat het werkteam Informeel-Formeel (IF) is en wat ze doen. Het werkteam is een bonte verzamelingen van bewoners, beroepskrachten, vrijwilligers en (docenten)onderzoekers die (de effecten van) het beleid in de dagelijkse praktijk ervaren en bespreken. Wat is de vraag achter de vraag? Een voortdurend spanningsveld tussen praktijk en beleid en indirect tussen burgers en bestuurders. “We doen veel dingen informeel, maar wil je meer bereiken dan moet je soms juist formaliseren. Daarom moeten we eerst mensen verbinden zodat ze kunnen samenwerken. Vervolgens moeten we de stap maken naar een samenspel waarin formeel en informeel hand in hand gaan en dat zo kan leiden tot oplossingen.”

Directe hulp nodig
Doel vandaag voor alle aanwezigen was om te werken aan twee actuele en acute praktijkcasussen. De bewoners om wie de casus draaiden waren zelf ook aanwezig. Onder begeleiding van enkele werkteamleden wisselden professionals, vrijwilligers en uiteraard degenen om wie het ging informatie uit om de specifieke vraagstukken zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Vervolgens ging men samen zoeken naar oplossingen. Al snel bleek de grote bereidwilligheid van alle deelnemers om mee te denken. En het bleef niet alleen bij meedenken, want sommigen ondernamen meteen actie. Bijvoorbeeld door contact te leggen met iemand in hun netwerk die van dienst zou kunnen zijn. Een keukentafelgesprek zoals het zou moeten zijn: een mooie mix van formeel en informeel waarbij drempels zoveel mogelijk van tafel worden geveegd.


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.