Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

BLOG: Als professional zelf ruimte pakken voor vakmanschap

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | BLOG: Als professional zelf ruimte pakken voor vakmanschap

Gepubliceerd op : 08 juni 2023

Sociaal professionals weten dikwijls precies wat ze moeten doen in een casus. Maar daadwerkelijk ‘het goede te doen’ lukt niet altijd. In een nieuwe training leren professionals wat er nodig is om hun eigen professionele ruimte te nemen met als doel: het vak uitvoeren waarvoor ze opgeleid of op aarde zijn. 

Twee en een half jaar kwam het werkteam Multiproblematiek van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid bijeen om casussen te analyseren, te experimenteren en nieuwe kennis te ontwikkelen. De inzichten en leeropbrengsten vormen de bouwstenen van een professionaliseringstraining. ‘Hollen of stilstaan, aan de knoppen van je eigen professionele ruimte’ is zo geschreven dat trainers zelf aan de slag kunnen met groepen (sociaal) professionals. Door de training leren deelnemers wat er nodig is om eigen ruimte te (kunnen) nemen voor vakmanschap tijdens een ondersteuningstraject aan individuen en gezinnen waarbij sprake is van hulpvragen op meerdere leefgebieden.


Werken met gezinnen of cliënten met multiproblematiek vraagt van professionals om bewust gebruik te maken van hun discretionaire ruimte. Dit is de ruimte waarin de professional zelf, op basis van zijn kennis, vaardigheden en zijn persoon, tot op zekere hoogte vrij is om zelf te bepalen hoe hij zijn kennis inzet. Deze discretionaire ruimte pakken betekent ook problemen publiek maken in plaats van rennen wanneer hij vastloopt en kritisch kijken naar normen en regels. Het betekent invloed uitoefenen op beleid oftewel: politiserend handelen.  


Werken met multiproblematiek vraagt om vakmanschap. Daar kunnen we lang over schrijven, maar doen we niet. Van belang is het kunnen reflecteren op je handelen, interventies afstemmen op de situatie en ruimte kunnen pakken om te doen wat nodig is. Herkennen professionals dit? Meestal wel! Lukt het in de praktijk? Meestal niet!  

In de ontwikkelde training zoeken we uit hoe dit komt en hoe dit te veranderen is. Welke ruimte mist de professional om ‘het goede’ te kunnen doen in een casus. Dient er iets te veranderen binnen het eigen gedrag, de samenwerking of de kaders waarbinnen je werkt en welke invloed kan jijzelf hierop uitoefenen? Aan de hand van een reflectietool ontdekken professionals zelf waarom en hoe je je eigen professionele ruimte kunt pakken en vakmanschap kunt blijven uitoefenen. 

Samen met Mirjam Karsten mochten wij de training al testen bij wijkteam Lombardijen Rotterdam. Dit wijkteam was al actief betrokken bij de totstandkoming van de training. Dankzij hun kennis, ervaringen en kunde is de training van meerwaarde voor alle professionals in het sociaal domein waarvan hun inzet gericht is op het verbeteren van de situatie burgers of cliënten. 

De training creëert bewustwording en toont -op een (inter)actieve wijze- hoe je de nodige ruimte kan vergroten. We maken gebruik van de aanwezige expertise en deelnemers ontdekken ook elkaars (verborgen) kennis. 
Het wijkteam Lombardijen is erg enthousiast over de training. Ze vinden de training interactief, gestructureerd en het zet écht aan tot verandering. Een lunch achteraf werd wel gemist; food for thought is natuurlijk niet voldoende…

Benieuwd geworden naar de training ‘Hollen of stilstaan, aan de knoppen van je eigen professionele ruimte’? Neem Contact op met ons op.

Jaap van den Bosch en Elizabeth van Twist
 


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.