Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onderwijsmodule: Kritisch kijken naar het versterken van netwerken en eigen kracht

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid | Onderwijsmodule: Kritisch kijken naar het versterken van netwerken en eigen kracht

Gepubliceerd op : 01 januari 2015

Hogeschool Rotterdam heeft vanuit de Wmo-werkplaats Rotterdam onderzoek uitgevoerd naar het activeren van sociale netwerken en eigen kracht van burgers. Hierbij zijn ervaringen van professionals, beleidsmakers, bestuurders maar ook van kwetsbare burgers en hun netwerk met Eigen Kracht-conferenties in kaart gebracht. Specifiek is gekeken naar de ervaren bijdrage aan de zelfredzaamheid van de Eigen Krachtconferenties zoals ingezet in Rotterdam binnen de domeinen Jeugd en Activerend Armoedebeleid in de periode 2013-2014 (Dudevszky & Lohman, 2015). Op basis van dit onderzoek is een digitaal dossier ontwikkeld met landelijk overdraagbaar en vrij te gebruiken opleidingsmateriaal voor hbo-docenten bij sociale opleidingen. Het doel is docenten handvatten te geven om aankomend professionals (studenten) uit te nodigen te reflecteren op hun houding en handelen ten aanzien van de thema’s activering sociale netwerken, zelfregie en zelfredzaamheid van burgers. Het activeren van netwerken en eigen kracht vraagt immers niet zozeer het aanleren van nieuwe methoden, als meer een kanteling in het denken over zorg en een kritische houding ten opzichte van de Wmo-ideologie, beleid en praktijk. Aan de ontwikkeling van de (nieuwe) sociaal professional tot reflective practitioner hoopt de hogeschool door middel van dit onderwijsproduct een inspirerende bijdrage te leveren.

Lees hier de onderwijsmodule


Dit artikel is onderdeel van:

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.