Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Achtergrond

Achtergrond

In 2009 is in de Tweede Kamer besloten tot de oprichting van lokale Wmo Werkplaatsen om de professionele beroepspraktijk in de branche Zorg en Welzijn te verbeteren en te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld.

De resultaten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. In 2011 nam de Tweede Kamer een motie aan om de Wmo werkplaatsen te continueren en uit te breiden met een Werkplaats in Rotterdam. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.      

In de werkplaatsen werken hogescholen c.q. lectoraten, gemeenten, instellingen en beroepsbeoefenaren samen aan de ontwikkeling van innovatieve praktijken die aansluiten bij de in de toekomst gewenste professionaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Daartoe worden maatschappelijke problemen verkend, nieuwe praktijken ontworpen, de uitvoering onderzocht en de effecten geëvalueerd. Op basis van deze nieuwe praktijkkennis ontwerpt de werkplaats competentieprofielen voor beroepskrachten en vrijwilligers en bijbehorende opleidingsmodulen en bestuurlijke modellen voor de onderlinge relaties in het veld van zorg en welzijn. Het uiteindelijke doel van de werkplaatsen is de verbetering van de leefsituatie van kwetsbare burgers.

In de folder van wmowerkplaatsen.nl is meer informatie over de Wmo-werkplaatsen terug te vinden.

De Wmo-werkplaatsen zijn tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van VWS. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.