Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Werkgroepen 2016-2017

Werkgroepen 2016-2017

In de periode november 2016 tot augustus 2017 zijn twee werkgroepen actief geweest: 'doorontwikkeling sociale wijkteams' en 'samenwerking formeel en informeel'.

De werkgroepen bestaan uit professionals uit welzijn, onderwijs en beleid. In de werkwijze van de werkgroepen staat transformatieleren centraal, zoals beschreven in de bundel ‘Leren transformeren’, een uitgave van de gezamenlijke Wmo- werkplaatsen. Bij transformatieleren staan de urgente vragen uit de praktijk centraal. Een belangrijk aspect van transformatieleren is ervaringsleren, maar waarbij er zowel aandacht gaat naar ervaringen als naar kennisontwikkeling.

Ervaringsleren is een actief proces waar bestaande kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en in-zichten worden opgebouwd. In het werk van de werkgroepen is de alledaagse praktijk leidend. Dit wil zegen dat het perspectief van de cliënt, doelgroep, vrijwilliger of wijk-bewoners altijd centraal staat.

Werkgroep 1: Doorontwikkeling sociale wijkteams 
Sociale wijkteams zijn de pilotfase nog niet voorbij. In veel gemeenten en orga-nisaties staat de komende jaren de uitda-ging centraal om de sociale wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de zich nog steeds groeiende kennis en praktijk. Leervragen rondom een integraal dienstverleningsconcept staan centraal.

De bevindingen zijn gebundeld in de bundel 'Ruimte voor ont-moeting'. Lees ook 'Geef wijkteams meer ruimte' op Sociale Vraagstukken. 

Werkgroep 2: Samenwerking formeel en informeel 
De (werk) relatie tussen informeel en formeel, tussen professionele zorg en sociale steun en tussen professionals  en vrijwilligers/mantelzorgers blijkt voor alle betrokken partijen een relatie die vragen oproept. Ontstaan van een zorg-zame ring rondom kwetsbare burgers staat centraal.

De bevindingen zijn gebundeld in de bundel 'Op weg naar samenspel'. Lees ook 'Formeel en informeel in het sociale domein zijn als yin en yang' op Sociale Vraagstukken.

Interesse in of meer weten over de werkteams?

Contact ons

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.