Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Werkteams 2017-2019

Werkteams 2017-2019

In de periode november 2017 tot juli 2019 zijn er vier werkteams actief geweest: 'Intergenerationele overdracht 'Samenspel informeel-formeel', 'Veerkracht en verbondenheid' en 'Platform ontmoeting en innovatie'.

In deze werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, sociaal ondernemers, uitvoerende professionals en docentonderzoekers aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk.

Werkteam 1: Intergenerationele overdracht
Dit werkteam is op zoek gegaan naar tools en interventies die destructieve patronen, die soms wel zeven generaties lang spelen, kunnen doorbreken. De eerste maanden zijn de kenmerken van de doelgroep geinventariseerd en de methodiek of werkwijze en (theoretische) kaders geschetst. Het werkteam is in drie gemeenten aan de slag gegaan, in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Voor de hulpverleners in het veld is een handreiking ontwikkeld.

Het werkteam is in 2019 doorgegaan met als doel om een uitvoerbare werkrelatie op te bouwen met wijkteams om theoretische maar vooral ook praktische tools aan te reiken en best practices te verzamelen. Vooral vanuit wijkteams blijft er veel interesse en vooral veel vragen over dit onderwerp. Het past binnen de brede aandacht naar armoede en doet een beroep op de sociaal professional.

Het werkteam heeft twee kenniscafés georganiseerd waarin bevindingen zijn gedeeld en door de bezoekers met nieuwe inzichten aan de slag is gegaan. Lees hier het verslag van het kenniscafé op 17 januari 2019 en op 12 december 2019.

Werkteam 2: Samenspel Informeel en formeel
Het werkteam richt zich op acute vraagstukken van bewoners, waarbij wordt gezocht naar de ervaren effecten van beleid op de praktijk. Het werkteam start vanuit een concrete bewonersvraag en draait het begrippenpaar om: ‘informeel-formeel’ in plaats van ‘formeel-informeel’. Juist om ruimte te maken voor de ervaringskennis van bewoners als rijke kennisbron, naast theoretische kennis en kennis van beleid en praktijk. Het werkteam organiseert keukentafelgesprekken en komt, gewapend met een kleedje, thee en koekjes, achter de voordeur van formele instellingen en schuift ditmaal bij hén aan tafel. Na het eerste thema (de ‘mantelzorgboete’) is het werkteam eind 2018 gestart met het thema ‘voorkomen huisuitzetting’.

Het werkteam heeft twee kenniscafés georganiseerd waarin bevindingen zijn gedeeld en door de bezoekers met nieuwe inzichten aan de slag is gegaan. Lees hier het verslag van het kenniscafé over het keukentafelgesprek op 18 oktober 2018 en over huisuitzettingen 12 december 2019. Hiernaast zijn veel verhalen en ervaringen van werkteamleden gebundeld in de casuïstiekbundel 'Yin en yang in het sociaal domein' voor het onderwijs.

Werkteam 3: Verbondenheid en Veerkracht 
Sinds december 2017 zijn enkele professionals uit de sociale en culturele sectoren in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht verenigd in het Platform Verbondheid en Veerkracht om kennis en
ervaringen te delen rondom de aanpak van eenzaamheid. De deelnemers willen gezamenlijk het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid aanpakken en volgens de methode van Design Thinking (DT) een duurzaam platform opzetten. Het thema van dit platform focust zich op wat wenselijk en mogelijk is en wordt daarom positief geformuleerd als ‘Verbondenheid en Veerkracht'. Hiertoe wordt inspiratie gezocht in literatuur en praktijk en worden nieuwe initiatieven vormgegeven die in de praktijk kunnen worden ingezet. In de aanpak van eenzaamheid wordt ingezet op het werken aan verbondenheid, veerkracht en zingeving.

In drie blogs gaan werkteamleden dieper in op het thema en delen zij hun ervaringen, zie 1 2 3. En in drie korte berichten vertellen studenten die bij het werkteam betrokken zijn over hun ervaringen, zie: 1 2 3. In 2019 is het werkteam zich gaan richten op het betrekken van de doelgroep en ontwikkelen van activiteiten die zorgen voor samenwerking tussen professionals en burgers rondom het thema, zoals een Dag voor Verbondenheid en Veerkracht of een inspiratiedag gericht op mentale veerkracht voor professionals of een digitale magazine of regionale casuïstiekbespreking of een andere werkbare / toepasbare methodiek.

Het werkteam heeft een Feel Good Day georganiseerd en twee kenniscafés waarin bevindingen zijn gedeeld en door de bezoekers met nieuwe inzichten aan de slag is gegaan. Lees hier het verslag van het kenniscafé op 6 december 2018 en op 26 november 2019.

Werkteam 4: Ontmoeting en Innovatie
Het werkteam 'Ontmoeting en Innovatie' ontwikkelt nieuwe vormen van ontmoeting. In het bijzonder gaat het om ontmoeting tussen bewoners, wijkteams en beleidsmaker. De eerste maanden worden gedeelde waarden opgehaald, doelen en werkwijzen geformuleerd en vanaf januari geëxperimenteerd met nieuwe vormen van ontmoeting.In de wijk Coolhaveneiland in Rotterdam is gewerkt aan nieuwe verbindingen met uiteenlopende partijen. Hoe zorgt een nieuw platform van bewoners, beleidsmakers en professionals voor structureel meer en betere samenwerking op wijkniveau? Er wordt gewerkt met joint-effort-methode als verbinding tussen top-down en bottom-up.

Het werkteam heeft drie bijeenkomsten georganiseerd in de wijk Coolhaveneiland: 12 en 3. Hiernaast heeft het werkteam een kenniscafé georganiseerd waarin bevindingen zijn gedeeld en door de bezoekers met nieuwe inzichten aan de slag is gegaan. Lees hier het verslag van het kenniscafé over ontmoeting in de wijk op 10 oktober 2019.

Interesse in of meer weten over de werkteams?

Contact ons

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.