Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Werkteam Armoede en schulden

Werkteam Armoede en schulden

Het werkteam Armoede en schulden gaat de komende jaren een specifieke wijze van preventieve schulddienstverlening uitproberen die het beste aansluit op de persoonlijke situatie en waarbij de juiste interventies ingezet worden voor ‘onzichtbare’ doelgroepen en alleenstaande ouders om van betekenis te zijn.

2020

De noodzaak om de dienstverlening voor mensen met schulden te verbeteren, de schaamte rondom armoede en schulden weg te halen en te voorkomen dat kinderen en jongeren de dupe zijn van armoede- en schuldenproblematiek wordt door de coronacrisis alleen maar groter. Begin 2020 gaan 40 verschillende professionals en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek gegaan om de komende jaren hét verschil te maken binnen het thema armoede en schulden. Tijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat er zeer veel verschillende professionals van organisaties, overheidsinstituties, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers bezig zijn met dit thema. Er zijn ontelbaar veel perspectieven die er toe doen. Er is met elkaar gesproken over mogelijke leervragen, voorlopig geformuleerde doelen en wenselijke resultaten die we de komende drie jaar met elkaar willen bereiken.

In gesprek met de werkteamleden

Het werkteam Armoede en schulden gaat de komende jaren een specifieke wijze van preventieve schulddienstverlening uitproberen die het beste aansluit op de persoonlijke situatie en waarbij de juiste interventies ingezet worden voor ‘onzichtbare’ doelgroepen en alleenstaande ouders om van betekenis te zijn. Van betekenis zijn draait hier zowel om het bieden van een positief perspectief en hen te ondersteunen bij eigen talentontwikkeling, succeservaringen en ontwikkelingsdoelen. Wat hebben deze groepen nodig om een goede toekomst als vooruitzicht te krijgen? En wat kunnen en moeten we daar met z’n allen voor doen?

Inspiratiebron: congres, talkshow en documentaire ER IS GENOEG

Inspiratiebron: voorstelling Zomaar een Straat

Eind 2020 wordt gekozen voor pilots met de groepen jongeren en statushouders én een mogelijke risicogroep die van aankomende alleenstaande ouders. Door praktijkvoorbeelden vanuit verschillende perspectieven met elkaar te bespreken, is de laatste keer het belang van een combinatie van technische aspecten/expertise én sociaal aspecten bij preventie en vroegtijdige curatie van schulden opgemerkt. De komende tijd zal met aandacht voor de meerstemmigheid in het werkteam gezocht worden naar concrete werkzame elementen om in te zetten in de pilots. Dit doen we door zelf in gesprek gaan met betreffende jongeren en statushouders, maar ook door actuele praktijksituaties te analyseren. Wat we uitproberen en leren, vullen we aan met informatie uit verschillende (theoretische én ervaring/praktijk) kennisbronnen en zal op de website gedeeld worden.

2021

Hoe kun je de dienstverlening eerder en anders inrichten zodat de hulp beter wordt? Met deze vraag opende het drukbezochte kenniscafé op donderdag 18 februari van het werkteam Armoede & Schulden. Met een afwisselend programma, waaronder de boekpresentatie van het boek 'Armoede en bestaansonzekerheid', zijn nieuwe inzichten ontstaan en namen de deelnemers een breed palet aan opbrengsten mee. Lees hier het verslag van het kenniscafé.

Wederzijds vertrouwen en écht contact is uiterst belangrijk bij een gesprek over een financiële hulpvraag. Maar wat is nou contact en wat bepaalt dat vertrouwen? En wat draagt het bij als je als professional naadloos kunt wisselen van rol in het gesprek? In het Kenniscafé voor de zomer stelde het werkteam Armoede en Schulden het schuldhulpgesprek centraal tijdens deze interactieve bijeenkomst. Met diverse sprekers en twee workshops konden professionals, bewoners, docenten, onderzoekers en anderen met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen delen. Wanneer ligt bijvoorbeeld de focus meer op inhoud en wanneer op de persoon? Wat moet er (zo snel mogelijk) geregeld worden? Wie doet dat dan? En hoe belangrijk is het voor de oplossing? Lees hier het verslag van het kenniscafé.

Docentonderzoeker Elizabeth van Twist van Hogeschool Rotterdam is verbonden aan het werkteam. In haar blog deelt ze haar verhaal over inspiratie en in actie komen. Haar blog is hier te lezen.

De Werkplaatsen Sociaal Domein maken van dichtbij de impact van de coronacrisis op het sociaal domein mee. Welke inzichten hebben zij opgedaan? In het magazine 'Op afstand nabij' vertelt werkteamlid Sherita Thakoerdat over stress, armoede en haar pleidooi voor een bereikbaar sociaal domein. Het magazine is hier te lezen.

Het werkteam deelt regelmatig hun expertise en draagt hiermee een steentje bij aan het verspreiden van kennis en ervaringen op het gebied van armoede en schulden. Woensdag 13 oktober hebben enkele werkteamleden workshops gegeven op het symposium Armoede, een complexe puzzel. Een symposium waarop Stefan van Hees, van het Rotterdams wijktheater, zorgde voor verbinding met de leefwereld van een moeder die in armoede leeft en dagelijks deurwaarders ontwijkt. Ruim 80 professionals, vrijwilligers, docenten en met name studenten Social Work van zowel Hogeschool Rotterdam als Hogeschool Inholland, namen deel aan het symposium. Lees hier het verslag van het symposium.

Het werkteam Armoede en Schulden komt regelmatig bijeen, maar op donderdag 11 november was er wel een heel bijzonder werkteamoverleg gepland. Om meerdere redenen. Het werkteam kwam live én digitaal bijeen, er waren medewerkers van De Buitenwacht uit Dordrecht aanwezig om ervaringen te delen én eerste jaars studenten Social Work van Hogeschool Inholland namen actief deel aan de bijeenkomst. Voor de studenten vormde dit overleg een van de onderdelen tijdens de 'week van de armoede'. Dit bijzondere gezelschap, in combinatie met een vol programma leidde tot werkteamoverleg vol nieuwe inzichten.

Lees hier het verslag van 11 november 2021

Lees hier het verslag van 9 december 2021

Interesse in of meer weten over de werkteams?

Contact ons

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.