Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Werkteam Armoede en schulden

Werkteam Armoede en schulden

Het werkteam Armoede en schulden gaat de komende jaren een specifieke wijze van preventieve schulddienstverlening uitproberen die het beste aansluit op de persoonlijke situatie en waarbij de juiste interventies ingezet worden voor ‘onzichtbare’ doelgroepen en alleenstaande ouders om van betekenis te zijn.

Van betekenis zijn draait hier zowel om het bieden van een positief perspectief en hen te ondersteunen bij eigen talentontwikkeling, succeservaringen en ontwikkelingsdoelen. Wat hebben deze groepen nodig om een goede toekomst als vooruitzicht te krijgen, en wat kunnen en moeten we daar met z’n allen voor doen? We zijn de afgelopen tijd online met elkaar in contact gebleven, zo ook laten weten wat ons bezighoudt en dat heeft inspirerende filmpjes en interessante vragen opgeleverd vanuit verschillende perspectieven. Bekijk de zelf opgenomen verhalen van de werkteamleden.

Bekijk hier de opgenomen verhalen

In juli en september is tijdens een aantal werkteambijeenkomsten gewerkt aan een duidelijke focus en afbakening van het thema Armoede & Schulden. Inmiddels is gekozen voor pilots met de groepen jongeren en statushouders én een mogelijke risicogroep die van aankomende alleenstaande ouders. Door praktijkvoorbeelden vanuit verschillende perspectieven met elkaar te bespreken, is de laatste keer het belang van een combinatie van technische aspecten/expertise én sociaal aspecten bij preventie en vroegtijdige curatie van schulden opgemerkt.

Het werkteam Armoede en Schulden komt regelmatig bijeen, maar op donderdag 11 november was er wel een heel bijzonder werkteamoverleg gepland. Om meerdere redenen. Het werkteam kwam live én digitaal bijeen, er waren medewerkers van De Buitenwacht uit Dordrecht aanwezig om ervaringen te delen én eerste jaars studenten Social Work van Hogeschool Inholland namen actief deel aan de bijeenkomst. Voor de studenten vormde dit overleg een van de onderdelen tijdens de 'week van de armoede'. Dit bijzondere gezelschap, in combinatie met een vol programma leidde tot werkteamoverleg vol nieuwe inzichten.

Lees hier het verslag van 11 november 2021

Interesse in of meer weten over de werkteams?

Contact ons

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.